Information angående corona och covid-19

Med anledning av spridningen av Covid-19 har Moogio vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridningen, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här delar vi med oss om hur vi agerar för att värna både våra kunder och medarbetare.

Moogio följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar enligt följande för att förhindra smittspridning:

  • Medarbetare som uppvisar symptom, även lindriga, stannar hemma
  • Vi undviker nära sociala kontakter
  • Vi undviker att röra vid ansiktet eller ögonen
  • Vi tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten alternativt handsprit
  • Vi har ett säkert förhållningssätt till människor som varit utomlands