Facette®

Facette® är en unik solavskärmningsprodukt från svenska Luxaflex med två mjuka textila lager av väv som ligger omlott. Det som gör Facette® så speciell är att den går att höja och sänka med både öppen och stängd väv, vilket ger en maximal kontroll över ljusinsläppet.

Väljer du en Facette®gardin kan du välja om du vill ha lamellerna helt öppna, delvis öppna eller helt stängda, den här flexibiliteten i ljusavskärmning hittar du inte hos någon annan gardin.

Facette® höjs och sänks snabbt och enkelt enligt samma princip som en rullgardin.