Markisväv

Alla Moogios vävar garanterar en effektiv solavskärmning.

Markisvävar av högsta kvalitet

Samtliga av våra markisvävar är av högsta kvalitet och är behandlade för att stå emot väder och vind samt röta och smuts. Alla vävar testas grundligt innan de släpps på marknaden. En markisväv kan hålla väldigt länge beroende på var den sitter och hur ofta markisen används. Tänk dock på att din terrassmarkis är ett solskydd, inget regnskydd.

Vävarna sys eller limmas ihop, beroende på vilken markismodell du har. Sömmarna kan upplevas som skuggor underfrån och på kappan. Markisvävens sömmar kan göra så att väven bubblar sig något. Väven är ett rörligt material och omöjlig att få helt slät.

Ett regelbundet underhåll av din markisväv gör den enklare att rengöra. Vid svårare nedsmutsning rekommenderar vi användning av mild tvål eller 303 Fabric Cleaner, utspätt i varmt vatten.

Tänk på att tvätta din markis varsamt. Använd inte högtryckstvätt utan spola av markisen med vattenslang och låt den torka ordentligt innan den rullas in igen.