13 januari 2021

Moogio förvärvar Thoréns Markis & Persienn AB

Moogio är Skandinaviens ledande franchisekedja inom måttanpassat solskydd och är idag etablerade på 34 orter i Sverige och Danmark. Moogio omsätter idag drygt 160 MSEK och har som målsättning att inom 5 år omsätta 500 MSEK. Thoréns Markis & Persienn har genom nära samarbete med bland annat Skanska, Peab, BRA bygg samt fastighetsförvaltare som Wallenstam och Klövern utvecklats till en av Sveriges mest anlitade solskyddsexperter för entreprenad och projektmarknaden. Med 12 medarbetare och en omsättning på drygt 30 MSEK finns en djup kunskap för såväl de stora nybyggnationerna som de långsiktiga förvaltningsuppdragen.

En rikstäckande samarbetspartner

Genom sammanförandet av Moogios rikstäckande nät av solskyddsenheter och Thoréns expertkunskap inom entreprenad och projektmarknaden skapas nya möjligheter för de större byggbolagen och fastighetsförvaltarna att skriva rikstäckande samarbetsavtal med samma höga nivå på genomförandet både under och efter projektet.

Moogio har sedan länge varit ledande på privatmarknaden. Med Thoréns ger vi oss möjligheten att bli den bästa partnern även på entreprenad och projektmarknaden. Det bästa av två världar.

Johan Palmér

VD Moogio

Det har varit en fantastisk resa med Thoréns. Vi har väldigt många fint utförda projekt som vi med stolthet kan titta tillbaka på. Att få förmedla Thoréns kunskap till Moogios franchisetagare skall bli väldigt spännande.

P-O Thorén

VD Thoréns Markis & Persienn

För kontakt och mer information:

Johan Palmér
VD, Moogio
Tfn: 0709-30 70 12
E-post: johan.palmer@moogio.se

P-O Thorén
VD, Thoréns Markis & Persienn
Tfn: 0708-86 85 68
E-post: peo@thorens.nu
thorens.nu