Solskydd för kontor och företag

Har du funderat på att starta eget? Bli en del av Moogio.

Bli franchisetagare till Moogio

Föreställ dig att starta eget inom en bransch där vartenda hus, kontorsbyggnad, hotell eller restaurang, kan vara en potentiell kund. Föreställ dig hur många fönster som finns runt omkring i den stad där du bor. Föreställ dig hur ett varmare klimat påverkar efterfrågan på solskydd i alla typer av byggnader.

Detta är Moogios marknad. Vi säljer och levererar designade och skräddarsydda lösningar inom solskydd och fönsterinredning. Som du förstår går det bra för oss och vi söker nu dig som i nära samarbete med oss vill etablera och driva en egen Moogio-butik i Sverige eller Danmark.

Man satsar helhjärtat på det och får ut otroligt mycket. Det är en oerhört rolig resa.

Christian Hillgren

Enhetsansvarig

Hur är det att vara franchisetagare på Moogio?

Vanliga frågor och svar

Är det möjligt att få prata med befintliga franchisetagare?

Självklart. Kontakta Christian Sonestam, Country Manager, på christian.sonestam@moogio.se för referenser och kontaktuppgifter.

Betalar jag någon inträdesavgift för att bli franchisetagare till Moogio?

Ja. Inträdesavgiften är en engångsavgift som dels, inkluderar rättigheten till ditt marknadsområde men också all utbildning, hjälp att hitta lokal, kampanjplanering och ”grand-opening” av din butik. I praktiken går en större del av din inträdesavgift tillbaka till dig i någon form.

Får jag hjälp med bokföring och administration?

Moogios supportkontor tar hand om din löpande bokföring, redovisning, löneadministration, moms- och skattedeklarationer. Du väljer själv om du vill ombesörja detta på egen hand eller använda dig av vår tjänst till ett attraktivt självkostnadspris.

Hur får jag kunder?

Det finns många väl beprövade marknadsförings- och försäljningsmetoder för att skapa intresse bland kvalitetsmedvetna privatpersoner och företag. Detta kommer vi lägga mycket tid på under din franchisetagarutbildning. I takt med att din kundbas sedan växer kommer din absolut bästa marknadsföring vara gratis. Referenser från dina nöjda kunder!

Hur får jag reda på mer?

För mer information om vårt franchiseerbjudande kontakta vårt franchiseteam på franchise@moogio.se.

Hur hittar jag en lämplig butikslokal och hur stor ska den vara?

En ny franchisetagare startar normalt upp en ny butik eller övertar en befintlig. Driver man redan en fristående butik i branschen kan man ansöka om att ansluta sig till Moogio-kedjan. Alla Moogios butiker ska ligga i centralorter, ha ett attraktivt affärsläge i förhållande till liknande produkter som kök, bygghandel etc. Läget ska vara lätt att hitta till och parkera vid. Detta medger en god kundgenomströmning. Lokalerna brukar normalt sett ha totalytor på mellan 100 och 200 kvm, där huvuddelen av lokalen är själva show-roomet. Därutöver krävs viss kontors- och lageryta som kan variera i storlek. Vi hjälper dig att hitta en lämplig lokal med en passande hyresnivå.

Hur många anställda (eller partners) kommer jag behöva i verksamheten?

En normalstor etablerad enhet med en omsättning på ca 7-10 mkr/år, bemannas vanligen så att ägaren arbetar med försäljning, administration, personalledning och montering. 1 – 2 anställda säljare arbetar både i butiken och ute hos kund. En anställd montör kompletteras eventuellt med en inhyrd montör/montörer. Som ägare deltar du i och leder det dagliga arbetet i butiken. Den personal som du anställer bör ha en positiv inställning och en välutvecklad servicekänsla. Självklart hjälper vi dig med stöd och tips kring hur du bäst bemannar och utbildar din organisation.

Ska mitt franchisebolag vara ett aktiebolag eller går det bra med enskild firma?

Ditt franchisetagarbolag ska vara ett eget aktiebolag som endast bedriver verksamhet i enlighet med Moogios koncept.

Vad innebär franchising?

Franchising innebär att en egenföretagare hyr ett annat företags inarbetade affärskoncept och varumärke. Samarbetet regleras av ett franchiseavtal som tecknas av två ägarmässigt oberoende parter. Genom att använda sig av ett inarbetat affärskoncept kan egenföretagaren bygga upp en lönsam rörelse både billigare och snabbare än på traditionellt vis. Dessutom minskar det ekonomiska risktagandet. Kostnaden är i regel dels en inträdesavgift och dels en omsättningsbaserad franchise-/marknadsföringsavgift.

I ett franchisesystem fördelas uppgifter på ett sådant sätt att alla inblandade kan fokusera på det man är bäst på. Franchisegivaren koncentrerar sig på de arbetsuppgifter där kedjan kan skapa ekonomiska skalfördelar som inköpssamordning, leverantörsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, utbildning etc. Franchisetagaren fokuserar på sin lokala marknad genom försäljning, service, butiksexponering samt marknadsföring och ledning av personal.

Vad skiljer ut Moogio från andra aktörer i branschen?

Potentialen för solskyddsprodukter och fönsterinredning på marknaden är enorm. I ett helhetsperspektiv måste branschen anses ha en relativt låg penetrationsnivå. Den direkta konceptkonkurrensen är liten just nu. Det finns ett stort antal småskaliga fristående återförsäljare av solskyddsprodukter. De flesta av dem har någon form av egen produktion av enklare produkter. Moogio vänder sig till kvalitetsmedvetna privatkunder och företag som prioriterar hög service och skräddarsydda lösningar. Moogio har ingen egen tillverkning utan har förhandlat fram förmånliga avtal som gör att du som franchisetagare kan köpa in produkter och tjänster från ledande europeiska leverantörer såsom Markilux, Shadowline, Luxaflex och Draper. Inköpspriserna är på en nivå som ensamföretagare aldrig kan komma i åtnjutande av.

Är du nyfiken? Prata med oss, så berättar vi mer.

Ring eller skicka ett mail om du vill veta mer om möjligheterna som Moogios franchisekoncept erbjuder och vilka personer vi söker.

Med vänliga hälsningar,
Franchiseteamet