Gör det själv

Visa mer

Hur du anger mått

När du anger mått, tänk på att de alltid skall anges som bredden gånger höjden. Måtten som vi är ute efter är produktens totala mått och inte måtten på dina fönster. Det är också viktigt att du mäter mycket noggrant. Våra produkter tillverkas med milimeterprecision vilket gör att det är viktigt med precisa mått så att dina produkter blir exakt rätt. Mät gärna med stålmåttband eller talmeter och undvik tumstock då det är svårt att få en exakt mätning. Mät också två gånger; först mäter du en gång och skriver upp dina mått, sedan bör du göra om mätningen för att kontrollera måtten och undvika eventuella fel.

Att tänka på vid nischmontering

Måttagning vid nischmontering, det vill säga när produkten sitter inne i nischen är extra viktigt eftersom bredden ofta skiljer sig upptill jämfört med längre ner. Därför rekommenderar vi att ta minst tre olika breddmått. Utgå från det minsta måttet när ni beställer produkten. Ta också hänsyn till handtag, hur fönstret öppnas och hur du tänker använda produkten. Alla mått som du anger ska vara totalmått, det vill säga produktens färdiga mått. Om du önskar montera inne i nischen måste du minska produktens totalbredd något för att den ska kunna passa in på bredden samt höjden. Ett lämpligt avdrag är 10 mm på bredden på de flesta produkter. På persienner och plisségardiner görs inget avdrag på höjden. Lamellgardiner och panelgardiner föreslår vi 2 cm i höjdavdrag. För rullgardiner är ett lämpligt breddavdrag 5 mm och på höjden lägger du till 10 cm.