Vad kostar det att starta?

Hur mycket kapital krävs det för att starta en egen Moogio-butik?

Moogios franchisemodell bygger på en väl beprövad affärsidé där en relativt låg investering ger goda möjligheter att få tillbaka satsade pengar inom en rimlig tid.

Vad får jag för min investering?

Skillnaden mellan att starta ett franchiseföretag i jämförelse med att starta helt på egen hand brukar i regel inte skilja speciellt mycket åt när det kommer till kostnaderna. Däremot är det en väldigt stor skillnad när det kommer till risktagande. Som franchisetagare drar du nytta av all kunskap som franchisegivaren byggt upp under många år medans den som startar själv får göra alla misstag på egen hand innan han eller hon vet vad som fungerar.

Moogio hjälper dig med alla verktyg du behöver från start

 • Hjälp att hitta lämplig affärslokal
 • Skräddarsydd utbildning
 • Tillgång till marknadens ledande leverantörer
 • Inköpspriser baserade på stora volymer
 • Professionell hemsida
 • Central marknadsföring och annonsproduktion
 • Leads som ger affärer
 • Marknadsföringsmaterial
 • Affärssystem och kravhantering
 • Löpande ekonomistyrning och redovisning
 • Kontinuerlig support kring produkter
 • Inspirerande konferenser och utbildningar

Du behöver inte uppfinna hjulet själv

Som franchisetagare till Moogio behöver du inte uppfinna hjulet själv. Vår beprövade affärsmodell hjälper dig att förkorta tiden från start tills att du når break-even i ditt nystartade företag. Genom gemensam marknadsföring som hemsida och centrala kampanjer, stödjer Moogio din lokala marknadsföring och butiksexponering. Inför öppningen av din butik hjälper vi dig att ta fram en effektiv introduktionskampanj. Vår marknadsfunktion hjälper dig att skapa underlag till lokala annonser, skyltar till butiken etc. På så sätt sparar du mycket tid och pengar i jämförelse med om du skulle skapat allting själv.

Vad kostar det att starta?

Innan du öppnar din butik krävs en del investeringar i ditt företag. Du behöver bl.a. investera i lokaler, utställningen, inträdesavgift, etc. Omfattningen av investeringen kan skilja från fall till fall beroende på lokalens storlek, läge m.m. För en typbutik som på sikt förväntas omsätta 7-10 miljoner kronor per år, kan kapitalbehovet uppgå till ca 400 000 kr exklusive hyrd/leasad utrustning och inredning. Kapitalbehovet brukar variera mellan 400 000 kronor till 1 miljon kronor, vilket är ett ganska lågt kapitalbehov sett till butiksverksamhet överlag.

Hur finansierar jag min franchisebutik?

Att vara rätt finansierad är oerhört viktigt när du startar upp ditt företag. Som franchisetagare till Moogio äger du din verksamhet fullt ut. Av erfarenhet så vet vi att du behöver kunna lägga minst 250,000 kr av egna sparade pengar i samband med starten för att vara säker på att kunna lösa resten av finansieringen via bank, leasing eller Almi Företagspartner. Känner du dig osäker på hur bankfinansiering- eller leasing fungerar? Ring oss så hjälper vi dig att förstå. Vi hjälper dig även med att ta fram en egen budget för verksamheten. En budget som är anpassad efter dina förutsättningar i den stad du önskar öppna. På så sätt kommer du snabbt förstå på vilken nivå intäkter och kostnader bör ligga för att du ska nå det resultat som du långsiktigt förväntar dig av ditt egna företag.

Är du nyfiken? Prata med oss, så berättar vi mer.

Ring eller skicka ett mail om du vill veta mer om möjligheterna som Moogios franchisekoncept erbjuder och vilka personer vi söker.

Med vänliga hälsningar,
Franchiseteamet